Kancelaria Adwokacka Kubiak & Partners
NASZYM CELEM JEST TWÓJ SUKCES


O Kancelarii

Mając świadomość oczekiwań potencjalnych Klientów, jakie obecnie są stawiane prawnikom tworzymy Kancelarię, która swoimi działaniami zapewnia nowoczesną, profesjonalną i wieloaspektową obsługę.

To w szczególności prawnicy, będący najważniejszym kapitałem firmy wpływają na wysoką jakość świadczonych przez Kancelarię usług.

Naszą intencją jest zapewnienie Klientom najlepszych rozwiązań prawnych, przyczyniając się w ten sposób do osiągania przez nich sukcesów i budowania przewagi w konkurencyjnym środowisku biznesowym, w którym funkcjonują.

Świadczymy kompleksowe usługi prawnicze we wszystkich dziedzinach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prowadzimy bieżącą obsługę przedsiębiorstw, w tym doradzamy w skomplikowanych transakcjach, dążąc do zmniejszenia ryzyka biznesowego.

Zakres działalności

Sprawy Cywilne

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia wszelkiego rodzaju sporów sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądami Apelacyjnymi i Sądem Najwyższym, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • wszelkich spraw odszkodowawczych:

– z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
– spowodowanych błędami w sztuce lekarskiej,
– związanych z uszkodzeniami ciała,
– kolizjami i wypadkami drogowymi,
– innymi sprawami przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym.

  • spraw dotyczących nieruchomości:

– zasiedzenie,
– rozgraniczenie,
– naruszenie posiadania,
– uzyskania pozwolenia na budowę,
– ocena statusu prawnego gruntu,
– hipoteki.

  • ochrony dóbr osobistych;
  • postępowania o ubezwłasnowolnienie.

 

Nasze wsparcie gwarantuje Państwu ochronę przed  wszelkiego rodzaju niemiłymi niespodziankami.

Sprawy Karne

Kancelaria i jej wspólnicy posiadają bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych i reprezentacji wszystkich stron postępowania, zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych – pokrzywdzonych inicjujących wszczęcie odpowiednich postępowań. Oferujemy szeroki zakres pomocy prawnej, w szczególności:

– aktywny udział obrońcy w procesie karnym;
– udział w postępowaniu przygotowawczym;
– udział w czynnościach procesowych;
– sporządzanie zażaleń, apelacji, kasacji;
– formułowanie prywatnych aktów oskarżenia;
– przygotowywanie wniosków o:

a) warunkowe przedterminowe zwolnienie,
b) zatarcie skazania,
c) przerwę w odbywaniu kary,
d) odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
e) odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
f) dobrowolne poddanie się karze,
g) uznanie środka karnego za wykonany.

NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria świadczy usługi m.in. w zakresie:

Dochodzenia odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości związanych z:

– wytyczeniem linii energetycznych, rurociągów, gazociągów,
– postawieniem budynku na cudzym gruncie,
– przeprowadzeniem drogi.

Pomocy prawnej przy kupnie, sprzedaży, przekazaniu pod innym tytułem nieruchomości, w tym sporządzanie i opiniowanie stosownych umów podziałów nieruchomości:

– zniesienie współwłasności,
– ustalenie sposobu użytkowania,
– wyodrębnianie lokali.

Konfliktów pomiędzy współwłaścicielami, współposiadaczami nieruchomości:

– wszelkie sprawy związane z zarządem nieruchomością, rozliczeniem nakładów i zysków z nieruchomości.

Kompleksowej obsługi prawnej właścicieli nieruchomości:

– przygotowywanie i zawieranie umów z najemcami, dostawcami mediów,
– prowadzenie spraw o eksmisję oraz o odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali.

Prowadzenia spraw o zasiedzenie gruntów związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych:

–  przygotowywanie i opiniowanie stosownych umów,
–  zaskarżanie uchwał wspólnot.

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Kancelaria udziela profesjonalnej i kompleksowej pomocy prawnej z zakresu Prawa Rodzinnego. Ze względu na specyfikę spraw rodzinnych, w szczególności ich delikatny charakter dbamy o to, aby zapewnić naszym Klientom odpowiednie poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny, udzielając pełnego wsparcia na każdym etapie postępowania.
W swej działalności prowadzimy wszelkie sprawy dotyczące prawa rodzinnego, w szczególności:

– rozwody
– separacje
– alimenty
– ustalenie kontaktów z dzieckiem
– ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
– sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
– podział małżeńskiego majątku wspólnego

Prawo Spadkowe

Kancelaria niesie niezbędne wsparcie i zapewnia fachową pomoc nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach spadkowych, w szczególności:

– dział spadku,
– zabezpieczenie spadku,
– reprezentacja w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy bądź testamentu,
– reprezentacja w postępowaniach o zachowek.

Prawo Spółek i Doradztwo Korporacyjne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa spółek, począwszy od zakładania spółek i oddziałów, ich rejestracji oraz innych formalności bezpośrednio związanych z założeniem spółki, poprzez bieżącą obsługę i doradztwo prawne. Tworzenie wszystkich rodzajów spółek handlowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce począwszy od aktu założycielskiego/umowy spółki po rejestrację w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj.:

– zakładanie i rejestracje spółek prawa handlowego,
– rejestracje zmian w KRS,
– rozwiązywanie i likwidacje spółek,
– przekształcenia,
– podziały spółek,
– restrukturyzacje podmiotów gospodarczych.

Bieżąca obsługa prawna związana z działalnością spółki i sprawami korporacyjnymi:

– przygotowywanie projektów uchwał,
– publikowanie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
– przygotowania i prowadzenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników, – przeprowadzenia transakcji zbycia udziałów/akcji,
– doradztwa przy powoływaniu i odwoływaniu organów spółek kapitałowych,
– przeprowadzania zmian w kapitale zakładowym, kapitałach rezerwowym i zapasowym.
– analizy i opinie prawne dla podmiotów gospodarczych,
– opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów.

Prawo budowlane

Świadczymy niezbędną pomoc w zakresie prawa budowlanego i związanego z nim postępowania administracyjnego. Posiadamy bogate doświadczenie w przedmiocie opiniowania i przygotowywania umów deweloperskich, o roboty budowlane, a także składania wszelkich koniecznych pism związanych z przeprowadzanymi postępowaniami administracyjnymi.

Postępowania Gospodarcze

Kancelaria zapewnia wysoką jakość usług z zakresu prawa gospodarczego, udzielając fachowej pomocy prawnej dla przedsiębiorców. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wspieramy podmioty gospodarcze w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej, w szczególności:

– zakładanie działalności gospodarczej w CEiDG;
– rejestracje zmian w CEiDG;
– obsługa Spółek Cywilnych;
– prowadzenie spraw o zapłatę;
– analizy i opinie prawne dla przedsiębiorców;
– przygotowywanie umów, statutów, regulaminów.

Prawo Pracy

Kancelaria oferuje wsparcie z zakresu prawa pracy zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Z powodzeniem działamy na rzecz naszych klientów między innymi w sprawach o:

– ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy,
– wydanie/sprostowanie świadectwa pracy,
– rozwiązanie umowy o pracę,
– przywrócenie do pracy,
– mobbing/dyskryminacje,
– odszkodowania.

Zamówienia Publiczne

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę w zakresie zamówień publicznych, w tym m.in.:

– sporządzenie dokumentacji postępowania (SIWZ, protokoły i inne);
– badanie, ocena i weryfikacja ofert;
– sporządzanie zapytań, protestów, odwołań i skarg;
– reprezentacja przed KIO oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi;
– przeprowadzenie kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Prawo Upadłościowe i Naprawcze

Szczególny obszar obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię stanowią zagadnienia prawa upadłościowego i naprawczego. Uczestnikom postępowań upadłościowych proponujemy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania upadłościowego, w szczególności w zakresie:

– wypełniania i składania wniosków o ogłoszenie upadłości;
– przygotowywania wniosków o oddalenie postępowań upadłościowych;
– zgłaszania wierzytelności i sprzeciwów;
– powództw i procedur związanych z wyłączeniami z masy upadłości;
– zgłaszania sprzeciwów od planów podziału;
– przygotowywania wniosków o umorzenie zobowiązań.

Prawo Administracyjne

W ramach działalności naszej kancelarii świadczymy usługi w przedmiocie konsultacji i reprezentacji przed organami administracji publicznej. Występujemy w postępowaniach administracyjnych, egzekucyjnych i sądowo – administracyjnych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo Ochrony Środowiska

Służymy radą, jak również oferujemy pełne wsparcie merytoryczne i procesowe w sprawach związanych z ochroną środowiska, zarówno na gruncie prawodawstwa krajowego jak i przepisów unijnych.

Pracujemy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00. W sprawach pilnych istnieje również możliwość umówienia spotkania poza godzinami urzędowania kancelarii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis i treści w nim zamieszczone mogą być dostosowywane do potrzeb każdego użytkownika. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close